Lomba Hafalan Surat Pendek

LOMBA HAFALAN SURAT SURAT PENDEK

  1. Surat - Suratpilihan JUZ AMMA
  1. Surat Surat Panjang ;
  1. as syamsi
  2. al laili

       3. ad dluha

       4. al insyiroh

       5. at tiin

b.    Surat Surat Sedang;

1. al alaq

2. al qadar

3. al zalzalah

4. al adiyat

5. alqoriah

  1. Surat SuratPendek

1. at takatsur

2. al fiil

3. al maun

4. al kafirun

5. al fathu

  1. KetentuanPenilaian:
  1. Pesertahafalanwajibmelantunkanhafalan 1 suratpanjang, 1 suratsedang dan 1 suratpendek.
  2. Pesertabolehmemilih salah satudarisuratygditunjuk oleh juridarimasing masingkriteriasurattersebutdiatas

                        b. Fashohah (lancar dan tepatmakhroj )

                        c. Intonasi / tartil / lagu

                        d. Tajwid

                        e. Masingmasingkriteria pointmaksimal 25 x 4 = 100.